Dropshop Liquorice heeft een ruim assortiment van

 Molen Mulder Pot uit Kropswolde

* cakemeel (bijna 30 soorten)

* broodmeel en broodmixen (vele soorten)

* pannenkoekenmeel (verrassende smaken)

Kijk ook eens op de website: www.molenmulderpot.com

Biologysk Moal fan Mole ‘t Lam yn Wâldsein.

*sûkerbôlemiks

* Fryske dúmke-miks

* Lemairemoal

* Ommelanderbloem

* Eenkorenmoal

* Kamutmoal

* lamkebôlemiks

* flensjesmiks

* poffertsjesmiks

 

En noch mear spesjale soarten moal die mealt wurde yn de âldste  nôtmoune fan Fryslân!